Find Us On          

Call Us: 023 881 936/015 996 108/012 238 241 info@ifa.edu.kh


News Update

អគារសិក្សាថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

Accounting and Tax Return Class

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

QuickBooks Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

IFA MAP

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 **ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019 ...

Read more >

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ Master of Accounting and Finance with ACCA Program **ចូលរៀនៈ 24&25/26 ខែ សីហា ២០១៩***

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នា ...

Read more >

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ + International CAT ******ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ + Interna ...

Read more >

***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA **ចូលរៀនៈ 26&27/28 តុលា ២០១៩

***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA **ចូលរៀនៈ 26&27/28 តុលា ២០១៩ ...

Read more >